Menu

Generalforsamling 2022

image
30. januar 2022 kl. 19:33
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19:00

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (på valg er Johnny Godbersen og Michael Winther)
  5. Valg af 2 suppleanter (på valg er Carsten Diernisse og Jacob Gorm Pedersen)
  6. Valg af 2 revisorer (på valg er Carsten Olsen og Henrik Østergaard)
  7. Valg af 2 revisorsuppleanter (på valg er Henning Berg Hansen og Bjørn Vikkelsø)
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Brylle Boldklub