Menu

Generalforsamling

image Generalforsamling AFLYST den 18. marts 2020
27. februar 2020 kl. 21:17
AFLYST!! Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00 AFLYST!!

AFLYST pga COVID-19 - nærmere info følger

 

GENERALFORSAMLING

I

BRYLLE BOLDKLUB

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Valg af 2 revisorsuppleanter
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

Brylle Boldklub